Etusivu \ Ajankohtaista \ Yhteisöllinen BoKylä-asuinkortteli suunnitteilla Espooseen

Yhteisöllinen BoKylä-asuinkortteli suunnitteilla Espooseen

Julkaistu 3.10.2019 kategoriassa Uutiset

Espoon kaupunki valitsi Skanskan, arkkitehtitoimisto Konkretin, A-Kruunun ja Pentagon Designin BoKylä-ehdotuksen Mäkkylän uuden asuinkorttelin jatkosuunnittelua varten.

Skanska on saanut Espoon kaupungilta suunnitteluvarauksen Mäkkylään uuden asuinkorttelin toteuttamiseksi. Ehdotuksen laatineessa työryhmässä on Skanskan ja arkkitehtitoimisto Konkretin lisäksi mukana A-Kruunu ja konseptointitoimisto Pentagon Design. Kortteliehdotuksen pääteemoiksi määriteltiin yhteisöllisyys, kylä, luontosuhde sekä Espoon arvot ja identiteetti. Näiden teemojen pohjalta BoKylään suunnitellaan kohtuuhintaista asumista kylämäisessä miljöössä, jossa luonto ja kylänraitti ovat keskeinen osa asuinympäristöä.

Suunnittelualue sijaitsee Mäkkylässä korttelissa, joka vapautuu uuteen käyttöön, kun  Boställskolanin toiminta siirtyy Leppävaaran koulukeskus Monikkoon sen valmistuttua. Suunnitteilla oleva uusi asuinalue kylänraitteineen täydentää nykyistä kaupunkirakennetta ja tarjoaa myös ympäröivien alueiden asukkaille mahdollisuuden hyödyntää uuden alueen toimintoja ja lähipalveluja. Aluesuunnitelma tarjoaa erinomaiset puitteet yhteisön rakentumiselle ja yhdessä tekemiselle. Nykyisillä ja tulevilla asukkailla on tärkeä osa alueen kaavoitusvaiheen ja suunnitteluprosessien aikana.

BoKylään on kaavailtu kaikkiaan rakennettavan noin 400 uutta kotia vuoteen 2026 mennessä. Rakennukset ovat kylänraitin tavoin mittakaavaltaan ja olemukseltaan alueeseen ja sen lähiympäristön muihin rakennuksiin sopivia. Puusto ja kasvillisuus luovat rauhallista kylämäistä tunnelmaa ja vähentävät samalla melua ja ilman pienhiukkasia alueella. Vehreä asuinympäristö lisää asukkaiden hyvinvointia.

”BoKylä-ehdotuksen perusideana on yhteisöllinen ja viihtyisä asumismiljöö. Sen vahvuutena on erityisesti kylämäinen tunnelma, jota valittu puumateriaali hienosti tukee. Ehdotuksen selkärankana on BoKylän läpi kulkeva kylänraitti sekä sen länsipäähän sijoittuva toriaukio palveluineen”, toteaa Konkretin Jaakob Solla.

Konseptin lähtökohtana ovat Espoon hiilineutraaliustavoitteet ja niiden saavuttaminen elinkaaritaloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Puurakentamisella on tässä tärkeä rooli. Skanska tuo BoKylään ympäristötehokkaita BoKlok-koteja ja A-Kruunulla on suunnitteilla sinne uutta ryhmävuokra-asumista.

Espoon kaupunki haki alueen toteuttamiseen ehdotuksia hakumenettelyllä, johon tuli yhteensä 12 ehdotusta. Valintaperusteena oli kokonaiskonsepti, joka on toiminnallisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota myös mm. ehdotuksen soveltuvuuteen olemassa olevaan ympäristöön, kortteleiden ja rakennustyyppien massoitteluun, viihtyisyyteen, pihojen, pysäköinnin ja liikenteen toimiviin järjestelyihin, kohteelle lisäarvoa tuottaviin innovaatioihin sekä energiatehokkuuteen.

 

BoKylä havainnekuva torilta