Etusivu \ Ajankohtaista \ Tietomallintaminen – osa Konkretin tehokasta suunnitteluprosessia

Tietomallintaminen – osa Konkretin tehokasta suunnitteluprosessia

Julkaistu 20.6.2017 kategoriassa Uutiset

Arkkitehtitoimisto Konkret käyttää suunnittelutyön tukena nykyaikaista tietomallinnusta. Esimerkkeinä vuoden betonirakennepalkinnon voittanut Asunto Oy Helsingin Viuhka sekä Karavaanikuja 2 ja 4 -hankkeet.

Tietomalli on rakennuksen ja rakennusprosessin elinkaari tallennettuna digitaaliseen muotoon. Se on ikään kuin 1:1 mittakaavassa oleva virtuaalinen talo, johon suunnittelun kaikki osa-alueet on mahdollista sovittaa yhteen, jotta tiedon hyödyntäminen olisi mahdollisimman helppoa.

Malli pitää sisällään kaiken; perustukset, talon rakenteet, keittiöt, kylpyhuoneet ja talotekniikan. Tietomalliin voidaan liittää tietoa esimerkiksi aikataulusta, hinnoista ja hankinnoista. Kaikki tieto on yhdessä paikassa, mikä auttaa investointipäätösten tekemisessä, toteutusratkaisuiden vertailussa, suunnitelmien havainnollistamisessa sekä tiedonkulussa eri tahojen välillä.

“Tietomalliavusteisen suunnittelun pääasiallinen tavoite on suunnittelun ja rakentamisen kustannustehokkuuden ja laadunhallinnan parantaminen”,  toimistopäällikkö Tapani Eronen Arkkitehtitoimisto Konkretilta tiivistää.

Ajantasaista tietoa kaikille projektin osapuolille

Malli mahdollistaa erilaisten analyysien ja simulointien tekemisen jo hankkeen varhaisessa vaiheessa. Sen ansiosta kaikilla hankkeen osapuolilla on aina ajantasaista tietoa havainnollisessa muodossa.

Toisin kuin perinteisessä, dokumenttipohjaisessa toimintatavassa, hankkeen tiedot eivät ole tietomallissa hajallaan, vaan ne löytyvät kätevästi yhdestä paikasta, josta voidaan helposti tulostaa kulloinkin tarvittavat dokumentit.

”Dokumenttien tietosisältö voidaan sovittaa vastaamaan eri käyttäjien tarpeita. Esimerkiksi työvaihekohtaiset kuvat on helppo toteuttaa perinteisiä piirustuksia riisutummalla sisällöllä. Tämä helpottaa ja nopeuttaa kuvien tulkintaa ja käyttöä”, Eronen kertoo.

Suunnitteluvirheet vähenevät ja kustannukset pysyvät kasassa

Koska rakentamisen kustannuksista 90 prosenttia lukitaan jo suunnitteluvaiheessa, vaikuttaa onnistunut yhteistyö merkittävästi lopulliseen hintaan ja aikatauluun. Myös suunnitteluvirheiden ja ikävien yllätysten määrä pienenee, kun ajantasaiset kustannuslaskennan tiedot ovat koko ajan saatavilla suunnittelun edetessä.

Tietomallinnuksen käyttö suunnittelussa on sitä järkevämpää ja perustellumpaa mitä enemmän mallinnusta voidaan hyödyntää myös työmaalla ja hankinnoissa.

Tietomallista saadaan suoraan tietoa määristä, massoista ja tilavuuksista, ja niiden tietojen avulla hankinnat pystytään kilpailuttamaan. Tietomallin avulla työmaa myös pystyy tilaamaan materiaalit suoraan ilman erillisiä laskelmia ja kaavioita.

Havainnollinen malli myös tukee suunnitelmien yhteensovittamisesta ja varmistaa, etteivät tuotetut dokumentit ole ristiriidassa keskenään. Tämä edesauttaa eri tahojen toiveet ja vaatimukset täyttävien kohteiden suunnittelua ja toteuttamista.

Turvallisuus-, ympäristö- ja elinkaaritietoisen rakentamisen edistäminen kuuluukin oleellisena osana tietomallinnuksen periaatteisiin.

Tietomallinnuksella tehokkuutta ja tasaista laatua

Parhaillaan Konkret hyödyntää tietomallinusta rakenteilla olevaan kohteeseen Helsingin Vuosaaressa, Karavaanikuja 4:ssä.

“Suunnittelun alkuvaiheessa mallintamisen suurin hyöty on nopea kolmiulotteinen tarkastelu ja laskelmien tekeminen. Emme tuota enää lainkaan perinteisiä ovi- ja ikkunakaavioita, sillä tietomallista voidaan tuottaa vastaavat taulukkotiedot”, hankkeen pääsuunnittelija Jaakob Solla Konkretilta kertoo.

Kustannustehokkaassa rakentamisessa pitää ajatella sarjatuotantoa, mikä nopeuttaa rakennusaikaa. Tällä tavoin myös rakennusolosuhteiden kontrollointi on helpompaa.

Vuosaaren Karavaanikuja 4:ssä pyritään mahdollisimman korkeaan esivalmistusasteen johtuen kohteen hankalasta rakennuspaikasta ja logistiikasta. Tämä tarkoittaa valmiselementtien ja -moduulien käyttöä. Esimerkiksi Karavaanikuja 4:n kylpyhuoneet tulevat tehtailta valmiina moduuleina.

“Moduulirakentaminen lisää työturvallisuutta, takaa tasaisen laadun ja jälki on siistiä ja puhdasta”, Solla luettelee.